? رازهای ثروتمند شدن ?

Posts tagged کارآفرین شوید

✅ کارآفرین شوید

photo_2016-01-20_13-58-31
?چطور یاد بگیرید یک کارآفرین شوید؟ ?یکی از شایع‌ترین سوالاتی که کارآفرینان بلندپرواز از من می‌پرسند و البته سخت‌ترین آنها نیز محسوب می‌شود این است که: «از کجا شروع کنم؟» ? من می‌خواهم به آنها بگویم: «از هر جایی که می‌خواهید شروع کنید» اما می‌دانم بیشترشان نمی‌دانند «هرجا» کجاست. ?آنها هنوز برای زندگی‌ای که به دنبال آن هستند آماده نشده‌اند و [...]