? رازهای ثروتمند شدن ?

? جملات کوتاه ?

?‌‌تنها زمانی صبور خواهی شدکه صبر را یک قدرت بدانی نه یک ضعف،

آنچه ویرانمان می کند ، روزگار نیست…

حوصله کوچک و آرزوهای بزرگمان است…

اتفاقات تصادفی زندگی ما، دقیقترین برنامه ریزی خدا برای ماست…

گاهی باید از دلواپسی،نگرانی و تردید دست بکشیم و ایمان داشته باشیم که همه چیز درست خواهد شد…

شاید نه آنگونه که ما انتظار داریم بلکه آنگونه که صلاح ما است …


? جملاتی زیبا درباره تجارت

درآمد:
هیچگاه روی یک درآمد تکیه نکنید، برای ایجاد منبع دوم درآمد سرمایه گذاری کنید.

? خرج:
اگر چیزهایی را بخرید که نیاز ندارید، بزودی مجبور خواهید شد چیزهایی را بفروشید که به آنها نیاز دارید.

? پس‌انداز:
آنچه که بعد از خرج کردن می ماند را پس انداز نکنید، آنچه را که بعد از پس انداز کردن می ماند خرج کنید.

? ریسک:
هرگز عمق یک رودخانه را با هر دو پا آزمایش نکنید.

? سرمایه‌گذاری:
همه تخم مرغ ها را در یک سبد قرار ندهید.

? انتظارات:
صداقت هدیه بسیار ارزشمندی است، آن را از
انسانهای کم ارزش انتظار نداشته باشید.


??درس های زندگی از بزرگ ترین میلیاردر جهان

??????

??دیوید راکفلر، بزرگترین بیلیونر جهان، در جشن تولد ۱۰۰ سالگی اش گفت و گویی با مجله فوربس انجام داده که در آن گفت و گو درس های مهم زندگی اش را که طی ۱۰۰ سال زندگی به دست آورده است بیان می کند. شنیدن این تجربیات خواندنی است.

۱⃣سود همیشه مهم است
۲⃣اعتماد؛ رمز موفقیت
۳⃣تا آنجایی که می توانید از محل کارتان دور شوید
۴⃣پدرشدن زندگی را متفاوت می کند
۵⃣تضاد جذابیت می آورد
۶⃣به نظر دیگران اهمیت ندهید
۷⃣یک معلم خوب بیابید
۸⃣برای خودتان سرگرمی بسازید


? عبارت معجزه کننده وکلیدی برای کسب موفقیت و ثروت ?
۱)  باورکن ثروت دردرون ذهن تو ریشه عمیق دارد.
۲)  تو میتونی سرنوشت خودت را عوض کنی.
۳)  در انتظار زندگی نباش خودت زندگی را بساز.
۴)  از امروز لذت ببر.
۵)  امروز فرداییست که دیروز در انتظارش بودی.
۶)  هرروز صبح اول به خدا سلام کن.
۷)  هرروز شکر گذار باش.این یک قانون جهانی است.
۸)  برخیز راهای تازه درانتظار گام های ما هستند.
۹)  از شکستها و تجارب خود پلکانی بسوی کسب ثروت بساز.
۱۰)  امروز روزکسب ثروت است پس با تمام تلاش استفاده کن.
۱۱)  امروز یه هدیه ازطرف خدا برای تو میباشد.
۱۲)  باور و اعتقاد تو رییس مغز تو است.
۱۳)  آنطور که هستی همانطور اندیشه کردی.
۱۴)  ندای درونت تشکیل دهنده واقعیت توست.
۱۵)  باور تو احساس تو را میسازد.
۱۶)  باورمنفی تو دزد موفقیت توست.
۱۷)  ثروت فقط پول نیست.
۱۸)  “رویا”های تو نشاندهنده مسیر فعلی تو هستند.
۱۹)  اگردو عبارت خسته ام و حالم خوب نیست را اززندگی خود پاک کنید نیمی از بیماری و بیحالی خود را درمان کرده اید.


برف رو ببین!
اگه تند و شلاقی بباره
نمی شینه،
وقتی می شینه که خیلی آروم و نرم بباره.

“حرف” هم مثه “برف”
می مونه!
اگر به قول “قرآن کریم” نرم و لین باشه به دل می شینه و اثر میکنه.
◀️به همین خاطر پروردگار به موسی و هارون فرمود:
* حالا که پیش فرعون می روید با او نرم سخن بگویید. *
سوره ی مبارکه طه/۴۴٫

بیایید یه کم توی زندگیای روزمره مون تمرین کنیم و خوش زبون تر باشیم، یه کم نرم تر صحبت کنیم که حرفامون به دل همه بشینه.


?✒️?راز نوشتن???

?زندگي خود را مكتوب كنيد…
?از روي كاغذ زندگي كنيد…
?هر شب بنويسيد…
?هر صبح بنويسيد…

⚡️نوشتن اعجاز مي كند!
?باور كنيد…
?خداوند به قلم و هر آنچه مي نويسيد قسم خورده است…
✌هدفي را كه بنويسيد خلق مي كنيد…
?آرزوهاي خود را بنويسيد تا محقق شود…

?وقتي اهدافتان را مي نويسيد از جايي كه باور نمي كنيد و به حساب نمي آوريد محقق مي شود…

?دوست قدرتمندم?
?اين يك راز الهي است


 ⭕️  ﻃﺮﺡ ﺭﯾﺰﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺬﺍﮐﺮﺍﺕ ﻭ ﺟﻠﺴﺎﺕ
ﻣﺬﺍﮐﺮﻩ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺩﺭ ﻣﺬﺍﮐﺮﻩ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ
ﻃﺮﺣﯽ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻃﺮﺡ ﺭﯾﺰﯼ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎ
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ ، ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﻧﮏ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ
ﺍﺟﺮﺍﺀ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺯ ﺣﻮﺯﻩ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻃﺮﻑ ﻣﺬﺍﮐﺮﻩ
ﮐﻪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺬﺍﮐﺮﻩ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﯾﺎ
ﻭﺳﯿﻊ ﺑﺎﺷﺪ . ﺩﺭ ﻋﯿﻦ ﺣﺎﻝ ، ﻣﺬﺍﮐﺮﻩ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ
ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ ﺣﻀﻮﺭ ﺗﯿﻤﯽ ﺍﺯ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ
ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻭ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎﻫﻮﺵ ، ﻣﻄﻠﻊ ﻭ ﻣﺎﻫﺮ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻩ
ﺷﻮﻧﺪ .
ﻭﺟﻮﺩ ﺭﻫﺒﺮ ﺩﺭ ﺗﯿﻢ ﻣﺬﺍﮐﺮﻩ ﻭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﻭ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﺍﺳﺖ :
ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺬﺍﮐﺮﻩ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻭ
ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﯼ ﺗﻼﺷﻬﺎﯼ ﭘﯿﺶ ﻣﺬﺍﮐﺮﻩ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺕ
ﺗﯿﻢ ﻣﺬﺍﮐﺮﻩ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺩﺍﺭﺩ


✅ نکته ای مهم برای مشاوران و اهالی فروش:

اگر می خواهیم از این به بعد یک مشاور قابل و کاردان با دستمزد چشم گیر باشیم:

پس باید مثل یک مشاور راه برویم، حرف بزنیم، برخورد کنیم و وقتی کسی می پرسد: شغلتان چیست؟ با افتخار بگوییم “من مشاور هستم”

اولین قانون روانشناسی تصویر ذهنی را سرلوحه ی خود قرار دهیم و به همان شخصی تبدیل شویم که در ذهن خود می پرورانیم. تصویری که ما از خودمان در درونمان داریم، نوع برخوردمان را در بیرون تعیین می کند.

اینکه مشتریان بیشتر به عنوان یک مشاور و صاحب نظر در رشته ی تخصصیمان به ما نگاه کنند تا یک فروشنده که فقط به فکر سودآوری بیشتر و بهینه سازی کار و زندگی خود است، باعث می شود بهترین جایگاه را بین مشتریان بالقوه ی خود پیدا کنیم. همینجا است که به عنوان مشاور خود را از فروشندگان جدا می کنیم و سعی داریم به آن ۱۰% اول رشته ی خود یا همان فوق ستارگان فروش بپیوندیم.

برگرفته از کتاب فوق ستاره فروش شوید اثر برایان تریسی?


زمان شما محدود است، بنابراین آن را با زندگی به سبک دیگران هدر ندهید. اجازه ندهید زمزمه های دیگران باعث شوند تا صدای درونی خود را نشنوید. از همه مهم تر، شجاعت این را داشته باشید که به حرف دل خود و یافته های درونی خود عمل کنید. آنها به خوبی می دانند که شما دوست دارید چه کاری انجام دهید. همه چیزهای دیگر در درجه دوم اهمیت قرار دارند.
”استیو جابز”


برای هدیه ی سلامتیتان قدرشناس باشید.
قدرشناس بودن به خاطر سلامتیِ حال حاضرتان برای حفظ آن بسیار واجب است، همچنین این اطمینان خاطر را به شما میبخشد که روند بهبود در سلامتی با افزایش انرژی و میل و رغبت شما به زندگی ادامه مییابد. اگر شکرگزاری به همراه مراقبتهای پزشکیِ معمولی باشد شاهد انقلابی در سلامتی خواهیم بود و این بهبود به مانند معجزهای است که ما پیشتر هرگز ندیدهایم.?
شاد باشید ?


??????????

✅ جملات تاکیدی ثروت

– زندگی من یک ثروت و موفقیت بزرگ است.

– من همیشه به اندازه خواسته هایم ثروت دارم.

– من چیزی بیشتر از رویاهایم به دست خواهم آورد.

– درآمد من همیشه در حال افزایش است.

– ایمان دارم که تمام نیازهایم برآورده می شوند.

??????????


برخی عادت کرده‌اند مشکلات را بزرگ جلوه دهند و به این ترتیب همیشه موضوعی برای ناله و شکایت دارند. رفتار انسان در مقابل رخدادهای زندگی تحت تأثیر نگرشی است که نسبت به آن حوادث دارد. قرآن بر این نکته تأکید می ‌کند که همواره در کنار سختی‌ ها و مشکلات آسایش و آرامش وجود دارد: «فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً*إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً»؛ «پس [بدان كه‏] با دشوارى، آسانى است.*آرى، با دشوارى، آسانى است».                        ⭕️➕


از شکست نهراسید

به‌جای هراس از شکست، آن را به‌عنوان نوعی اطلاعات مفید
و ضروری و یک بخش طبیعی از موفقیت بپذیرید.
یکی از بسکتبالیست‌های مشهور (مایکل جردن) می‌گوید:
بیش از ۹هزار خطا داشتم و تقریبا ۳۰۰بازی را باختم.
۲۶مرتبه به من اعتماد کردند تا ضربه پیروزی را بزنم
و من موفق نشدم. بارها و بارها در زندگی شکست خوردم
و به همین دلیل است که در زندگی موفق شده‌ام.
بنابراین از شکست‌هایتان تجربه کسب کنید و از خود بپرسید:
این بار، این شکست چه درسی به من می‌دهد؟

عبارت تاکیدی:
آنچه سزاوارش باشم در پرتو لطف الهی به من داده می شود!
خدایا شکرت…


دیگران را ببخشید…

بی عقلی ، تهمت ها،خیانت و بی ادبی
نشانه عدم بلوغ روحی انسان هاست.
انسان های نارس این موارد را زیاد دارند ؛
شما انسانی رسیده باشید!
با سبکبالی و بدون اینکه قضاوت یا سرزنش کنید ،
و بدون اینکه از این حرفها ناراحت شوید…
از کنار این ها رد شوید …
اگر هوای دلتان ابری شد و چشمهایتان باریدند،
بگذارید این اشک ها باران رحمت و بخشش باشند
برای انها که نمی دانند و زمین دلشان خشک شده است
اینجاست که دل بخشنده شما
چشمه جوشانی می شود که به منبع عظیم لطف خدا

متصل شده است.


نه هیچ انسانی دوست توست و نه هیچ انسانی دشمن توست؛
بلکه هر انسانی معلم توست.
پس غرور و تعصب را کنار بگذار
و آنچه را که هر انسانی باید به تو آموزش دهد یاد بگیر
تا تمام درسهایت را بیاموزی و آزاد و رها شوی.
رنج برای پیشرفت انسان ضروری نیست ؛
رنج حاصل تخلف از قانون معنویت است,
اما تنها عده ی اندکی از انسانها می توانند روح خفته ی خود را بدون رنج برخیزانند.


هنگامیکه از درون زلال باشیم

خداوند به ما نوری می بخشد ، آنچنان که ندانیم

و مردم ما را دوست میدارند از جایی که ندانیم

و نیاز هایمان از جایی برآورده شود که ندانیم چه شد.!

این یعنی پاک نیتی…..

و پاک نیت کسی است که برای همه ، بدون استثناء ،

خیر بخواهد.چون میداند ،

سعادت دیگران از خوشی او نمیکاهد.

و بی نیازی آنها از ثروت او کم نمیکند.

و سلامت آنها عافیت و آرامش او را سلب نخواهد کرد.

پس چه زیباست که همیشه نیک اندیش و خیر خواه باشیم.


آنچه بهترین انتخاب اکنون من است…

از دید دیگری میتواند بدترین نادانی باشد!!

درس سختی است، اما کم کم باید یاد بگیرم…

گاهی مسیر رشد من همسو با مسیر رشد اطرافیانم نیست…

درقدم های بعدی باید…

پوست بیاندازم و دنیایم متحول شود!!

باید تغییر را بپذیرم…

فقط مرداب تا ابد به دنیایش می چسبد و آخر هم می گندد!!

“روزتان متفاوت با روز دیگر”.


پنج?جمله تاثیرگذار از جک_کنفیلد

۱- هر چالشی فرصتی برای رشد و پیشرفت است.

۲- شما نتیجه افکاری هستید که تا کنون داشته اید.

۳- اگر به همان عادت های قدیمی ادامه دهید, زندگی تان بهتر از این نخواهد شد.

۴- تا زمانی که دیگران را مسبب ناکامی های خود بدانید, هرگز موفق نخواهید شد.

۵- اگر می خواهید بهترین ها را دریافت کنید, باید باور داشته باشید که سزاوار بهترین ها هستید.

?با هم رشد کنیم..


تکنيک تغییر الگوهای فکری

وقتی احساس می کنید که درحال قضاوت، حسادت، طمع یا امثال آنها هستید می توانید از این دستور استفاده کنید.

✅مرحله اول:
نفس خود را عوض کنید.

هروقت می خواهید الگوهای فکری کهنه خود را تغییر دهید، بهترین راه استفاده از نفس است. تمام عادتهای ذهن به تنفس مربوط هستند و با تغییر نوع نفس، شکل آنها عوض می شود. برای این منظور به طور عمیق نفس خود را خارج کنید. شکم را به داخل بکشید و هنگامی که نفس را خارج می کنید، در ذهن خود مجسم کنید که الگوی فکری ناپسند از شما دور می شود. به محض اینکه به نفس کشیدن خود دقت می کنید و آن را تغییر می دهید، فکر و قضاوت ناپدید می شود.

✅مرحله دوم:
حالا هوای تازه را عمیقا وارد ریه های خود کنید.

این کار را دو سه بار انجام دهید و ببینید چه اتفاقی می افتد. احساس تازگی عجیبی در شما پیدا می شود. تفکر منفی و ناپسند شروع به ناپدید شدن می کند. وقتی این کار را انجام می دهید، مشاهده می کنید که ذهن به جای دیگری حرکت می کند.

این دستور ساده را بکار ببرید و از نتیجه آن شگفت زده شوید.
??


فرصت یا مانع:

دو فروشنده کفش برای فروش کفش‌های فروشگاهشان به جزیره‌ای اعزام شدند. فروشنده اول پس از ورود به جزیره با حیرت فهمید که هیچ‌کس کفش نمی‌پوشد. فورا تلگرامی به دفتر فروشگاه در شیکاگو فرستاد و گفت: فردا برمی‌گردم. اینجا هیچ‌کس کفش نمی‌پوشد.
فروشنده دوم هم از دیدن همان واقعیت حیرت کرد. فورا این تلگرام را به دفتر فروشگاه خود فرستاد: لطفا ۱۰۰۰ جفت کفش بفرستید. اینجا همه کفش لازم دارند.
فرق بین مانع و فرصت چیست؟؟؟ نگرش ما نسبت به آن.


مدیر هستید,یا رئیس؟
رئیس افراد را وادار به کار میکند!
مدیربه افراد در کار الهام میبخشد!
رئیس وابسته به قدرت است!
اما,مدیربه حسن نیت تکیه میکند!
رئیس ترس را اشاعه میدهد!
اما,مدیر حسن اعتماد را ترویج میدهد!
رئیس میگوید(من)
اما,مدیر میگوید(ما)
رئیس خطاکار را نشان میدهد!
اما,مدیر اشتباه را نشان میدهد!
رئیس میگوید کار باید انجام شود!
اما,مدیر میداند کار چگونه انجام شود!
رئیس توقع احترام دارد!
اما,مدیر احترام را بر می انگیزد!


جواب سرد را به گرمی،
جواب نامردی را با مردانگی،
جواب همدلی را با رازداری،
جواب پشتکار را با تشویق،
جواب دورنگی را با خلوص،
جواب بی ادب را با سکوت،
جواب نگاه مهربان را با لبخند،
جواب لبخند را با خنده،
جواب دلمرده را با امید،
جواب اعتماد را بی ریا،
جواب سرد را به گرمی،
جواب نامردی را با مردانگی،
جواب همدلی را با رازداری،
جواب پشتکار را با تشویق،
جواب اعتماد را بی ریا،
جواب دروغ را با راستی،
جواب دشمنی را با دوستی،
جواب زشتی را به زیبایی،
جواب توهم را به روشنی،
جواب خشم را به صبوری،


مهم نیست که چقدر مرتکب اشتباه می شوید یا به آهستگی پیشرفت می کنید !
شما همیشه جلوتر از همه کسانی هستید که اصلاً هیچ قدمی برنمی دارند .


نیرویی که شما را به یکباره دگرگون می کند!

اگر تخته ای را روی زمین بگذاریم و از شما بخواهیم در ازای ۲۰ هزار تومان روی آن راه بروید ، حتما این کار را انجام  خواهید داد، چون کار بسیار آسانی است.

اما اگر همان تخته را به عنوان پلی میان دو ساختمان صد طبقه قرار دهیم  و بخواهیم که همان کار را در ازای ۲۰ هزار تومان انجام دهید ، آیا این کار را انجام می دهید؟ واضح است که چنین کاری نمی کنید. زیرا دریافت آن ۲۰ هزار تومان دیگر مطلوب یا حتی ممکن به نظر نمی آید.

حالا اگر فرزندتان در ساختمان رو به رو  در آتش گرفتار شده باشد ، آیا برای نجات او از روی تخته عبور می کنید؟ بدون تردید این کار را انجام خواهید داد، چه ۲۰ هزار تومان را بگیرید و چه نگیرید.

چرا بار نخست گفتید به هیچ وجه از آن تخته میان دو آسمان خراش نمی گذرید و بار دوم اصلا تردید نکردید؟ خطر در هر دو شرایط یکسان است . پس چه چیزی در این میان تغییر کرده است؟

هدفتان تغییر کرده است. همانطور که می بینید وقتی دلیلی به اندازه کافی بزرگ داشته باشیم ، راه هر کاری را پیداخواهیم کرد.
پس این که خواستار موفقیت باشید کافی نیست . باید لایه های عمیق تر آن را بشکافید تا انگیزه اصلی خود را پیدا کرده و قدرت فوق العاده تان را فعال کنید .
یعنی همان نیروی هدف را .


گاهى خودت رامثل یک کتاب ورق بزن،
انتهای بعضی فکرهایت ” نقطه” بگذار که بدانی باید همانجا تمامشان کنی.
بین بعضی حرفهايت “کاما” بگذار که بدانی باید با کمی تامل ادایشان کنی .
پس از بعضی رفتارهایت هم “علامت تعجب” و آخر برخی عادت هایت نیز علامت “سوال” بگذار .
تا فرصت ویرایش هست… خودت را هر چند شب یکبار ورق بزن…
حتی بعضی از عقایدت را حذف کن … اما بعضی را پر رنگ…
هرگز هیچ روز زندگیت را سرزنش نکن !
روز خوب به تو شادی میدهد،
روز بد به تو تجربه،
و بدترین روز به تو درس میدهد …!
فصلها برای درختان هر سال تکرار میشود،
اما فصلهای زندگی انسان تکرار شدنی نیست …
تولد … کودکی … جوانی… پیری و دیگر هیچ …
تنها زمانی صبور خواهی شد که صبر را یک قدرت بدانی نه یک ضعف!
آنچه ویرانمان میکند، روزگار نیست،
حوصله کوچک و آرزوهای بزرگ است …!


بازنده کسی است که در انتظار معجزه می ماند…

تا کسی از راه برسد و آن را برآورده کند،
باور کن همه بدنبال رسیدن به آرزوهای خودشان هستند،
با یکجا نشستن به جایی نمی رسی،
پس تصمیم بگیر در دسته ی برنده ها باشی…
خودت معجزه زندگی خودت باش!
محدودیت های ذهنی ات را کنار بگذار،
باورهای نیکت را تقویت کن،
و بسوی موفقیت گام بردار
?دو چیز انسان را نابود میکند:
۱-مشغول بودن به گذشته
۲-مشغول شدن به دیگران
هر کس در گذشته بماند آینده را از دست میدهد و هر کس نگهبان رفتار دیگران باشد نصفی از آسایش و راحتی خود را از دست میدهد
بهترین انتقام درزندگی این است:
که به راه خودادامه دهید
واتفاقات بد
رافراموش کنید
به هیچکس اجازه ندهید
ازتماشای رنج شمالذت ببرد
شادبودن را سرمشق زندگی خودقراردهید.
ومسیرزندگیتان رابه زیبایی ترسیم کنید!


فرد مثبت همیشه برنامه دارد

فرد منفی همیشه بهانه دارد.
فرد مثبت همیشه خود جزئی از جوابهاست
فرد منفی همیشه خود بخشی از مشکلات است.
فرد مثبت در کنار هر سنگی سبزه ای میبیند.
فرد منفی در کنار هر سبزه ای سنگی میبیند.
فرد مثبت برای هر مشکلی راهکاری میابد.
فرد منفی برای هر راهکاری مشکلی میبیند.
فرد مثبت همیشه دوستی ها را زیاد میکند.
فرد منفی دشمنی ها را زیاد میکند.
فرد مثبت میگوید اجازه بده انجام پذیر است.
فرد منفی میگوید نمی توانم انجام پذیر نیست.
فرد مثبت همیشه با صبر مشکلات را حل میگند.
فرد منفی همیشه با خشم مشکلات را زیاد میکند.
(همیشه مثبت باشيم)


ﺍﺟـﺎﺯﻩ ﺩﻫـﯿـﺪ:
ﮐﻠﻤﺎﺗـﺘـﺎﻥ ، ﺑـﺎﻋـﺚِ ﻗـﻮّﺕِ ﻗـﻠـﺐِ ﺩﯾـﮕﺮﺍﻥ ﺷـﻮﺩ!
ﺍﻟـﻬـﺎﻡ ﺑﺨـﺶ ﺷـﺎﻥ ﺑـﺎﺷـﺪ ، ﻭ ﻣﺴـﯿـﺮﺷـﺎﻥ ﺭﺍ ﺭﻭﺷـﻦ ﮐـﻨـﺪ!

ﺍﺟـﺎﺯﻩ ﺩﻫـﯿـﺪ:
ﺍﻋﻤﺎﻟـﺘـﺎﻥ،  ﺯﻧـﺠﯿﺮﻫـﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑـﺎﺯ ﮐﻨـﺪ!

ﺍﺟـﺎﺯﻩ ﺩﻫـﯿـﺪ :
ﺩﺳـﺖ ﻫـﺎﯾـﺘـﺎﻥ، ﭼـﺸﻢ ﺑـﻨـﺪها ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﯾـﺪِ ﺩﯾـﮕﺮﺍﻥ ﮐﻨـﺎﺭ ﺑـﺰﻧـﺪ!

ﺍﺟـﺎﺯﻩ ﺩﻫـﯿـﺪ :
ﻋﺸـﻘﺘﺎﻥ، ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﯼ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ از مهر و عطوفت ﺑـﺮﺍﯼ ﺩﯾـﮕﺮﺍﻥ ﺑـﺎﺷـﺪ!

ﻭ ﺩﺭ ﭘـﺎﯾـﺎﻥ ، ﺍﺟـﺎﺯﻩ ﺩﻫـﯿـﺪ :
ﻣﺤﺒـّﺖِ ﺷـﻤـﺎ، ﻧـﻤﺎﯾـﺸﯽ ﺍﺯ ﻣﺤﺒّـﺖِ بى انتهاى ﺧـﺪﺍوند ﺑـﺎﺷـد !

ﺑــﻪ ﻫـﻤـﯿـﻦ ﺳـﺎﺩﮔـﯽ . . . .


ﺩﺭ یک سمینار رموز موفقیت، سخنران از حضار ﭘﺮﺳﯿﺪ:

«ﺁﯾﺎ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻥ ﺭﺍﯾﺖ ﻫﺮﮔﺰ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ؟»
حضار ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺯﺩﻧﺪ: «ﻧﻪ!»
سخنران: «ﺗﻮﻣﺎﺱ ﺍﺩﯾﺴﻮﻥ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪ؟»
حضار: «ﻧﻪ! ﻧﺸﺪ.»
سخنران: «ﮔﺮﺍﻫﺎﻡ ﺑﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪ؟»
حضار: «ﻧﻪ! ﻧﺸﺪ.»
سخنران: «ﻣﺎﺭﮎ ﺭﺍﺳﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪ؟»
ﻣﺪﺗﯽ ﺳﮑﻮﺕ ﺩﺭ ﮐﻼﺱ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ یکی از حاضران ﭘﺮﺳﯿﺪ: «ﻣﺎﺭﮎ ﺭﺍﺳﻞ ﺩﯾﮕﺮ ﮐﯿﺴﺖ؟ ﻣﺎ ﺗﺎ ﺍلاﻥ ﺍﺳﻢ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻧﺸﻨﯿﺪﻩ ﺍﯾﻢ!»
سخنران ﮔﻔﺖ: «ﺣﻖ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﮐﻪ ﺍﺳﻤﺶ ﺭﺍ ﻧﺸﻨﯿﺪﻩ ﺍﯾﺪ، ﭼﻮﻥ ﺍﻭ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪ!»

✳️  براى ماندگار شدن بايد ايستاد و تسليم نشد وگرنه فراموش ميشويم.


آیا می دانید، چرا خوشبخت بودن مشکل است؟!
چون از رها کردن چیزهایی که باعث غمگینی ما می شود، سرباز می زنیم !
چون کلید خوشبختی خودمان را، در جیب دیگران قرار داده ایم و باور نداریم که خوشبختی مان در دستان خودمان است !
کلید خوشبختی، درک این واقعیت است که آنچه برای شما رخ می دهد مهم نیست بلکه چگونگی پاسخ شما مهم است؛ خوشبخت کسی نیست که مشکلی ندارد بلکه کسی است که با مشکلاتش، مشکلی ندارد…!

به امید آنڪه فردایی شاده شاد داشته باشین سرشار از حس خوشبختــــــــــي❤️


?ریتم زندگی خود را آرام کنید ?

شما نیاز به زمان دارید تا بتوانید فکر کنید و افکار خود را در زندگی فردی بازتاب دهید. اگر تمام مدت سرتان شلوغ باشد، وقت کافی برای فکر کردن به اهداف خود ندارید چه برسد به اینکه بخواهید دست به عمل بزنید و زندگیتان را تغییر دهید.

پس ریتم زندگی خود را آرام و ملایم نمایید و برای تغییر در زندگی خود فضا ایجاد کنید.

سعی کنید آهسته به جلو پیش بروید تا در عین حال بتوانید بیش از پیش از زندگی لذت ببرید. مشغولیت های بی مورد نه تنها لذت تماشای مناظر بی نظیر زندگی را از شما می گیرند بلکه باعث می شوند که شما هیچ حسی نسبت به اینکه کجا هستید، به کجا می روید، و چه کاری انجام می دهید نیز نداشته باشید.


طلا یا نقـره؟ (Silver or Gold)?
???????????????

ملا نصرالدين و بهره‌گيري از استراتژي تركيبي بازاريابي!!!

سکه ی طلا یا نقره؟

هيچ اشکالي ندارد که تو را احمق بدانند!!!

ملا نصرالدين هر روز در بازار گدايي مي‌کرد و مردم با نيرنگي٬ حماقت او را دست مي‌انداختند. دو سکه به او نشان مي‌دادند که يکي شان طلا بود و يکي از نقره. اما ملا نصرالدين هميشه سکه نقره را انتخاب مي‌کرد. اين داستان در تمام منطقه پخش شد. هر روز گروهي زن و مرد مي‌آمدند و دو سکه به او نشان مي دادند و ملا نصرالدين هميشه سکه نقره را انتخاب مي‌کرد. تا اينکه مرد مهرباني از راه رسيد و از اينکه ملا نصرالدين را آنطور دست مي‌انداختند٬ ناراحت شد. در گوشه ميدان به سراغش رفت و گفت: هر وقت دو سکه به تو نشان دادند٬ سکه طلا را بردار. اينطوري هم پول بيشتري گيرت مي‌آيد و هم ديگر دستت نمي‌اندازند. ملا نصرالدين پاسخ داد: ظاهراً حق با شماست٬ اما اگر سکه طلا را بردارم٬ ديگر مردم به من پول نمي‌دهند تا ثابت کنند که من احمق تر از آن‌هايم. شما نمي‌دانيد تا حالا با اين کلک چقدر پول گير آورده‌ام.
«اگر کاري که مي کني٬ هوشمندانه باشد٬ هيچ اشکالي ندارد که تو را احمق بدانند.»
.
در اين داستان مي‌بينيم ملا نصرالدين با بهره‌گيري از استراتژي تركيبي بازاريابي، قيمت كم‌تر و ترويج، كسب و كار «گدايي» خود را رونق مي‌بخشد. او از يك طرف هزينه كمتري به مردم تحميل مي‌كند و از طرف ديگر مردم را تشويق مي‌كند كه به او پول بده

???????????????


داستان کوتاه جوجه عقاب اثر گابریل گارسیا مارکز

کوه بلندی بود که لانه عقابی با چهار تخم، بر بلندای آن قرار داشت.یک روز زلزله ای کوه را به لرزه در آورد و باعث شد که یکی از تخم ها از دامنه کوه به پایین بلغزد.
بر حسب اتفاق آن تخم به مزرعه ای رسید که پر از مرغ و خروس بود.
مرغ و خروس ها می دانستند که باید از این تخم مراقبت کنند و بالاخره هم مرغ پیری داوطلب شد تا روی آن بنشیند و آن را گرم نگهدارد تا جوجه به دنیا بیاید.
یک روز تخم شکست و جوجه عقاب از آن بیرون آمد.جوجه عقاب مانند سایر جوجه ها پرورش یافت و طولی نکشید که جوجه عقاب باور کرد که چیزی جز یک جوجه خروس نیست.
او زندگی و خانواده اش را دوست داشت اما چیزی از درون او فریاد می زد که تو بیش از این هستی…
تا این که یک روز که داشت در مزرعه بازی می کرد متوجه چند عقاب شد که در آسمان اوج می گرفتند و پرواز می کردند. عقاب آهی کشید و گفت: ای کاش من هم می توانستم مانند آنها پرواز کنم.مرغ و خروس ها شروع کردند به خندیدن و گفتند: تو خروسی و یک خروس هرگز نمی تواند بپرد!
اما عقاب همچنان به خانواده واقعی اش که در آسمان پرواز می کردند خیره شده بود و در آرزوی پرواز به سر می برد.اما هر موقع که عقاب از رویایش سخن می گفت به او می گفتند که رویای تو به حقیقت نمی پیوندد و عقاب هم کم کم باور کرد.
بعد از مدتی او دیگر به پرواز فکر نکرد و مانند یک خروس به زندگی ادامه داد و بعد از سالها زندگی خروسی، از دنیا رفت…

تو همانی که می اندیشی، هرگاه به این اندیشیدی که تو یک عقابی به دنبال رویا هایت برو و به یاوه های مرغ و خروسهای اطرافت فکر نکن…


مردی در کنار ساحل دورافتاده ای قدم می‌زد. مردی را در فاصله دور می بیند که مدام خم می‌شود و چیزی را از روی زمین بر می‌دارد و توی اقیانوس پرت می‌کند. نزدیک تر می شود، می‌بیند مردی بومی صدفهایی را که به ساحل می افتد در آب می‌اندازد.

– صبح بخیر رفیق، خیلی دلم می خواهد بدانم چه می کنی؟

– این صدفها را در داخل اقیانوس می اندازم. الآن موقع مد دریاست و این

صدف ها را به ساحل دریا آورده و اگر آنها را توی آب نیندازم از کمبود اکسیژن خواهند مرد.

– دوست من! حرف تو را می فهمم ولی در این ساحل هزاران صدف این شکلی وجود دارد. تو که نمی‌توانی آنها را به آب برگردانی خیلی زیاد هستند و تازه همین یک ساحل نیست. نمی بینی کار تو هیچ فرقی در اوضاع ایجاد نمی کند؟

مرد بومی لبخندی زد و خم شد و دوباره صدفی برداشت و به داخل دریا انداخت و گفت:

“برای این یکی اوضاع فرق کرد… !”


?✨?✨?✨?✨?✨?✨?✨
ارتباط با سرنوشت

سی و یکمین کلید طلایی موفقیت

خالق سرنوشت شما، خودتان هستید

عمر شما از زمانی شروع می شود که
اختیار سرنوشت خویش را در دست می گیرید.

شما خالق سرنوشت خود هستید
و زندگی و سرنوشت شما
با اندیشه‌های خودتان شکل می گیرد.

شما پاسخگو و مسئول نتایج زندگی خود هستید،
خوب یا بد،
موفق یا ناموفق،
شاد یا اندوهگین،
شما اختیاردار زندگی خود هستید.
پس
سر رشته زندگی خود را به دست بگیرید.

?✨?✨?✨?✨?✨?✨?✨


?????????????

✨اگر به چیزی دست پیدا نمیکنیم نه بخاطر غیر ممکن بودن اون موضوع است بلکه بخاطر باور نکردن ماست.✨

✨هرآنچه را باور داشته باشید به آن دست پیدا خواهید کرد.✨
? اتفاقات در دنیا فارغ از تعاریفی است که در ذهن ما ساخته شده است ,شما هر آنچه را میخواهید ، بطلبید و فقط باور به داشتنش داشته باشید.
?باور واقعی و بدون شک?
?برای خداوند و کایناتش ، فرق نمیکند شما مثلا ۱ ریال را ۴ سال دیگر بدست اورید یا ۱میلیارد ریال را امروز
? برای خدا و کایناتش فرق نمیکند که زخم کوچک روی دست را شفا بدهد یا خدای نکرده بدترین و سخت ترین بیماریها را شفا بدهد ،تنها مشکلی که بین این اتفاقات هست باور افراد هست ، که برای موضوعات کوچک باور دارند و برای موضوعات بزرگ بنظر شان دست نیافتنی است…!

?بجای محدودکردن آرزوهایت درامدت را چندبرابر کن.

?????????????


ادیسون به خانه بازگشت یادداشتی به مادرش داد،گفت : این را آموزگارم داد گفت فقط مادرت بخواند، مادر در حالی که اشک در چشمان داشت برای کودکش خواند:
فرزند شما یک نابغه است واین مدرسه برای او کوچک است آموزش او را خود بر عهده بگیرید.سالها گذشت مادرش درگذشت. روزی ادیسون که اکنون بزرگترین مخترع قرن بود در گنجه خانه خاطراتش را مرور میکرد برگه ای در میان شکاف دیوار اورا کنجکاو کرد آن را دراورده و خواند، نوشته بود:کودک شما کودن است از فردا اورا به مدرسه راه نمی دهیم.ادیسون ساعتها گریست و در خاطراتش نوشت:توماس ادیسون کودک کودنی بود که توسط یک مادر قهرمان نابغه شد.


 

??نکته طلایی:

?ثروتمندان پولی که از کار کردن بدست می آورند را خرج نمی کنند.

?آن ها با آن پول ها دارایی هایی را ایجاد می کنند که از آن ها پول زاییده شود و سپس با آن پول ها چیزهایی را که می خواهند، میخرند.

?با این کار اصل پولشون هم از دست نمیره و علاوه بر اون٬ همیشه پولی از سرمایه گذاریشون٬ تو جیبشون میاد!!!

???نکته ی بالا را هیچ وقت فراموش نکنید.
?رابرت کیوساکی


در برخورد با هر شرايط نامطلوبي در زندگي پنج انتخاب داريم:
۱٫ كماكان قرباني شرايط بمانيم.
۲٫ شرايط را تغيير دهيم.
۳٫ نگاهمان را به شرايط تغيير دهيم.
۴٫ شرايط را بپذيريم.
۵٫ شرايط را متوقف كنيم.

مثلا اگر هنگامي با دوست يا همكارتان صحبت مي كنيد كه دائما حرفهاي نا اميد كننده و منفي مي زند و نه تنها از معاشرت با او لذت نمي بريد بلكه تمام انرژيتان هم تخليه مي شود، مي توانيد:
۱٫ كماكان به آن روند ادامه دهيد و اذيت شويد.
۲٫ صحبت كنيد ولي موضوعش را تغيير دهيد تا أذيتتان نكند.
۳٫ صحبت كنيد ولي نگاهتان اينطور باشد كه مثلا: دارم اجازه مي دهم او انرژي اش را تخليه كند. دارم كمكش مي كنم.
۴٫ بپذيريد همين كه هست. خودتان را اذيت نكنيد و مانند يك ناظر بدون دخالت احساسات به حرفهايش گوش كنيد.
۵٫ رابطه را قطع نماييد.

يادتان باشد هيچوقت ‘مجبور نيستيد’ كاري را انجام دهيد و هميشه كاري كه در لحظه مي كنيد در واقع ‘انتخاب’ شما از يكي از اين پنج انتخاب بوده است. هميشه انتخاب اقدامات و احساساتتان با شماست.


?✨?✨?✨?✨?✨?✨?✨

ارتباط با سرنوشت

سی و یکمین کلید طلایی موفقیت

خالق سرنوشت شما، خودتان هستید

عمر شما از زمانی شروع می شود که
اختیار سرنوشت خویش را در دست می گیرید.

شما خالق سرنوشت خود هستید
و زندگی و سرنوشت شما
با اندیشه‌های خودتان شکل می گیرد.

شما پاسخگو و مسئول نتایج زندگی خود هستید،
خوب یا بد،
موفق یا ناموفق،
شاد یا اندوهگین،
شما اختیاردار زندگی خود هستید.
پس
سر رشته زندگی خود را به دست بگیرید.

?✨?✨?✨?✨?✨?✨?✨


??????????????

پاهایتان را  هنگام  راه رفتن تصور کنید…
پای جلویی غروری ندارد،
پای پشتی شرمنده نیست.

چون هر دو می دانند موقعیتشان تغییر خواهد کرد.

زندگی همیشه در حال تغییر است، بدون غرور و شرمساری ادامه بده

??????????????


روزگار غریبی است …
نمکدان را که پر میکنی توجهی به ریختن نمکها نداری …اما زعفران راکه میسابی به دانه دانه اش توجه میکنی..!!
حال آنکه بدون نمک هیچ غذایی خوشمزه نیست…ولی بدون زعفران ماهها و سالهامیتوان آشپزی کرد و غذا خورد …
مراقب نمکهای زندگیتان باشید …ساده و بی ریا و همیشه دم دست  …که اگر نباشند وای بر سفره زندگی !!


دکتر مرتضی شیخ” پولی به عنوان حق ویزیت از مردم نمی گرفت و هرکس هر چه می خواست، در صندوقی که کنار میزش بود می انداخت و چون حق ویزیت دکتر پنج ریال تعیین شده بود (خیلی کمتر از حق ویزیت سایر پزشکان آن زمان) اکثر مواقع بسیاری از بیمارانی که به مطب او مراجعه می کردند، به جای پنج ریالی، سرِ فلزی نوشابه داخل صندوق می انداختند تا صدایی شبیه به انداختن سکه شنیده شود…! دختر دکتر نقل می کند :
“روزی متوجه شدم پدرم مشغول شستن و ضدعفونی کردن انبوه سرنوشابه های فلزی است! با تعجب گفتم: پدر! بازی‌تان گرفته است؟ چرا سرنوشابه ها را می شویید؟! پدر جوابی داد که اشکم را درآورد…ایشان گفت: دخترم، مردمی که مراجعه می کنند باید از سرنوشابه های تمیز استفاده کنند تا آلودگی را از جاهای دیگر به مطب نیاورند. این سرنوشابه های تمیز را آخر شب در اطراف مطبم می ریزم تا مردمی که مراجعه می کنند از این ها که تمیز است استفاده کنند. آخر بعضی ها خجالت می کشند که چیزی داخل صندوق مطب نیاندازند.”

اومدم بنویسم روحش شاد! یک لحظه فکر کردم اگه روح آدمی با قلبی به این بزرگی شاد نباشه، روح کی میخواد شاد باشه؟! بهتر دونستم بنویسم راهش، اندیشه اش و کردارش پر رهرو …»

پرویز پرستویی


 

دو چیز شما را تعریف می کند?

بردباری تان وقتی هیچ چیز ندارید

و نحوه رفتارتان وقتی همه چیز دارید . . .


 

هر ساختمان بزرگ ، زمانی فقط یک نقشه ساده بوده
مهم نیست که امروز در چه مرحله ای هستید
مهم آینده شماست و چیزی که به آن خواهید رسید . . .


هميشه اين جمله را با خودت تكرار كن
«« من مستحق آرامشم »» ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ منوط به،
ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻧﮑﻦ !
و ﺑﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ،
ﺑﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﮑﻦ ! ﻣﺎ ﺁﯾﯿﻨﻪ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ، ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﻢ ! ﻣﺸﮏ ﺭﺍ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ﺗﻮ ﺭﺍ ﯾﮏ ﻋﯿﺐ ﻫﺴﺖ ،
ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ
ﺍﺯ ﺑﻮﯼ ﺧﻮﺷﺖ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺩﻫﯽ … ﮔﻔﺖ: ﺯﯾﺮﺍ ﮐﻪ ﻧﻨﮕـــﺮﻡ ﺑﺎ ﮐﯽ ﺍﻡ ،
ﺑﻪ ﺁﻥ ﺑﻨﮕـــﺮﻡ ﮐﻪ ﻣﻦ ﮐﯽ ﺍﻡ !

ﻭ ﺍﯾﻦ يعنى رسيدن به آرامشى بى انتها …


 

 

? راه‌ های مطمئن برای ورشکست شدن…؟!

تنفر از ثروتمندان یکی از راه‌ های مطمئن برای ورشکست شدن است.
ما ساخته عادت‌ها هستیم و برای چیره شدن بر این عادت و یا هر عادت دیگری به تمرین نیاز داریم.

✅ به جای تنفر از ثروتمندان، تحسین کردن و دعای خیر برای آن ها و دوست داشتن‌شان را تمرین کنید. به این صورت و به طور ناخودآگاه می‌فهمید، وقتی که خودتان هم ثروتمند شدید، مردم به‌جای ابراز تنفر شما را تحسین کرده و برای‌تان دعای خیر می‌کنند و شما را دوست خواهند داشت.

? خودت را دوست بدار
و کمک کن تا دیگران نیز خود را بیشتر دوست بدارند.


 

3+