? رازهای ثروتمند شدن ?

تعریف CRM

IMG_20150420_095043

تعریف CRM از دیدگاه های گوناگون:

✏️ توماس سیبل میگوید:
مدیریت ارتباط با مشتری، راهی برای تشخیص و تعیین هویت مشتریان، جذب و نگهداری آنان است.

✏️ ماکروسافت می گوید:
مدیریت ارتباط با مشتری یا CRM، نرم افزاری است که با هدف اتوماسیون فعالیت های فروش و بازاریابی و نیز مدیریت فعالیت های مرتبط با فروش و خدمات در داخل یک سازمان مورد استفاده قرار می گیرد.

✏️  گارتنر میگوید:
مدیریت ارتباط با مشتری یک استراتژی کلان برای تمام کسب و کار است که با هدف بهینه کرون سود، درامد و رضایت مشتریان بکار گرفته می شود و برای تحقق این هدف همه فعالیت های کسب و کار را حول گروه های مختلف مشتریان سامان می دهد و می کوشد رفتارهایی را در کسب و کارها ایجاد کرده و توسعه دهد که نهایتا به رضایت بیشتر مشتریان منتهی شود.
☘☘☘☘☘☘

0